Ra mắt
20/07
Trở về

[Sự Kiện WEB] Vui Tết Trung Thu

24-09-2023

◈VUI TẾT TRUNG THU

Tham gia sự kiện ngay tại: https://ninjadaichien.vn/su-kien/vui-tet-trung-thu

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h ngày 25/09/2023 đến 10h ngày 04/10/2023

- Thời gian nhận lượt Thắp Đèn : Từ 0h ngày 25/09/2023 đến 23h59 ngày 03/10/2023

 

—————

◈THẮP ĐÈN TRUNH THU

- Trong thời gian sự kiện, Nhẫn Giả hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận được lượt Thắp Đèn

NHẬN LƯỢT MỖI NGÀY
Chia sẻ 2 lượt/ngày
Tham Gia Thắp Đèn 1 Lượt
Nạp Thẻ, Vé Nạp Nạp 20.000 VNĐ hoặc 1 Vé Nạp nhận 1 lượt (không giới hạn)

 

- Nhẫn Giả lật thẻ sẽ nhận được các vật phẩm ingame và vật phẩm đặc biệt "Đèn Lồng" Trong đó các thưởng ingame sẽ nằm ở mục "Kho Thưởng", Nhẫn Giả vui lòng vào "Kho Thưởng" để nhận thưởng sau đó thưởng sẽ được gửi về thư ingame của Nhẫn Giả trong thời gian 5-10 phút.

◈QÙA SHOP LỒNG ĐÈN

- Tham gia Thắp Đèn các Nhẫn Giả sẽ có cơ hội nhận được Đèn Lồng.

- Nhẫn Giả có thể sử dụng Đèn Lồng để đổi các gói quà tương ứng.

◈QÙA MỐC THẮP ĐÈN  ALL SERVER 

- Đối với phần quà tích lũy đạt mốc All server: Quà sẽ được tính theo mốc chung tay cao nhất (không cộng dồn) và gửi về thư ingame sau khi sự kiện kết thúc 48h-72h.

Mốc

Điểm Tích Lũy Cá Nhân
Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
5000 100 Vàng Quyển Chiêu Mộ Cao x2 Quyển Chiêu Giới Hạn x2 Hyorogan x1
20000 300 Vàng Quyển Chiêu Mộ Cao x5 Quyển Chiêu Giới Hạn x4 Hyorogan x2
50000 600 Vàng Quyển Chiêu Mộ Cao x10 Quyển Chiêu Giới Hạn x6 Hyorogan x3
100000 800 Vàng Quyển Chiêu Mộ Cao x15 Quyển Chiêu Giới Hạn x8 Hyorogan x4
200000 1000 Vàng Quyển Chiêu Mộ Cao x20 Quyển Chiêu Giới Hạn x10 Hyorogan x5

◈QÙA TÍCH LŨY CÁ NHÂN

- Nhẫn Giả tham gia Thắp Đèn sẽ nhận được điểm tích lũy. Tích lũy đạt mốc sẽ nhận được thưởng Tích Lũy Cá Nhân
- Mỗi tài khoản chỉ nhận được thưởng một lần duy nhất trên mỗi mốc tích lũy.

◈BXH ĐUA TOP THẮP ĐÈN

- Khi tham gia Thắp Đèn, các Nhẫn Giả sẽ nhận được điểm tích lũy và có cơ hội được vào BXH

- Thứ hạng tích lũy trong TOP 10 sẽ nhận được các phần thưởng cực kỳ phong phú và hấp dẫn sau đây.

TOP

TOP Truy Tìm
Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4 Vật Phẩm 5
1 Kage Huyền Thoại x1 Nhẫn Hồn Pain Thiên Đạo x200 Đá Quý Thô III x30 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x200 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x200
2   Nhẫn Hồn Pain Thiên Đạo x150 Đá Quý Thô III x25 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x150 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x150
3   Nhẫn Hồn Pain Thiên Đạo x120 Đá Quý Thô III x20 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x100 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x100
4   Nhẫn Hồn Pain Thiên Đạo x80 Đá Quý Thô III x15 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x60 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x60
5   Nhẫn Hồn Pain Thiên Đạo x60 Đá Quý Thô III x10 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x40 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x40
6-10   Nhẫn Hồn Pain Thiên Đạo x40 Đá Quý Thô III x5 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x20 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x20


—————
Tất cả quà sẽ được gửi vào hòm thư Nhân Vật mà Nhẫn Giả đã chọn.

◈Lưu ý: Quà BXH Thắp Đèn sẽ được gửi về thư ingame sau khi sự kiện kết thúc 3-5 ngày.

◈Khi xảy ra tranh chấp, quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

----------

NINJA ĐẠI CHIẾN – GAME NARUTO KHUẤY ĐẢO ĐÔNG NAM Á