Ra mắt
20/07
Trở về

[SỰ KIỆN WEB] TRUY TÌM NINJA

14-09-2023

◈TRUY TÌM NHẪN GIẢ 

Tham gia sự kiện ngay tại: https://ninjadaichien.vn/su-kien/truy-tim-ninja

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h ngày 01/09/2023 đến 10h ngày 10/09/2023

- Thời gian nhận lượt Truy Tìm : Từ 0h ngày 01/09/2023 đến 23h59 ngày 09/09/2023

—————

◈TRUY TÌM NHẪN GIẢ

- Trong thời gian sự kiện, Nhẫn Giả hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận được lượt lật thẻ Truy Tìm Kurenai & Tsunade.

NHẬN LƯỢT MỖI NGÀY
Chia sẻ 2 lượt/ngày
Tham Gia Truy Tìm 1 Lượt
Nạp Thẻ, Vé Nạp Nạp 20.000 VNĐ hoặc 1 Vé Nạp nhận 1 lượt (không giới hạn)

 

- Mỗi vòng sẽ có 16 ô bí ẩn, Nhẫn Giả lật ô bí ẩn để nhận thưởng và tìm kiếm vật phẩm Đặc Biệt. Thu thập đủ 2 vật phẩm Đặc Biệt sẽ qua vòng mới.

- Nhẫn Giả lật thẻ sẽ nhận được các vật phẩm ingame và vật phẩm đặc biệt gồm "Thẻ Kurenai" & "Thẻ Tsunade". Trong đó các thưởng ingame sẽ nằm ở mục "Kho Thưởng", Nhẫn Giả vui lòng vào "Kho Thưởng" để nhận thưởng sau đó thưởng sẽ được gửi về thư ingame của Nhẫn Giả trong thời gian 5-10 phút.

◈QÙA MỐC TÌM KIẾM ALL SERVER 

- Đối với phần quà tích lũy đạt mốc All server: Quà sẽ được tính theo mốc chung tay cao nhất (không cộng dồn) và gửi về thư ingame sau khi sự kiện kết thúc 48h-72h.

Mốc

Điểm Tích Lũy Cá Nhân
Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
5000 100 Vàng Quyển Chiêu Mộ Cao x2 Quyển Chiêu Giới Hạn x2 Hyorogan x1
20000 300 Vàng Quyển Chiêu Mộ Cao x5 Quyển Chiêu Giới Hạn x4 Hyorogan x2
50000 600 Vàng Quyển Chiêu Mộ Cao x10 Quyển Chiêu Giới Hạn x6 Hyorogan x3
100000 800 Vàng Quyển Chiêu Mộ Cao x15 Quyển Chiêu Giới Hạn x8 Hyorogan x4
200000 1000 Vàng Quyển Chiêu Mộ Cao x20 Quyển Chiêu Giới Hạn x10 Hyorogan x5

◈QÙA TÍCH LŨY CÁ NHÂN

- Nhẫn Giả tham gia Truy Tìm Ninja vượt qua mỗi vòng sẽ được tính điểm tích lũy. Tích lũy đạt mốc sẽ nhận được thưởng Tích Lũy Cá Nhân
- Mỗi tài khoản chỉ nhận được thưởng một lần duy nhất trên mỗi mốc tích lũy.

◈BXH ĐUA TOP TRUY TÌM

- Khi tham gia Truy Tìm Ninja, các Nhẫn Giả sẽ nhận được điểm tích lũy khi vượt qua mỗi vòng.

- Thứ hạng tích lũy trong TOP 10 sẽ nhận được các phần thưởng cực kỳ phong phú và hấp dẫn sau đây.

TOP

TOP Truy Tìm
Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4 Vật Phẩm 5
1 Kage Huyền Thoại x1 Nhẫn Hồn Đệ Nhất x400 Đá Quý Thô III x30 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x200 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x200
2   Nhẫn Hồn Đệ Nhất x350 Đá Quý Thô III x25 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x150 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x150
3   Nhẫn Hồn Đệ Nhất x300 Đá Quý Thô III x20 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x100 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x100
4   Nhẫn Hồn Đệ Nhất x250 Đá Quý Thô III x15 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x60 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x60
5   Nhẫn Hồn Đệ Nhất x200 Đá Quý Thô III x10 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x40 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x40
6-10   Nhẫn Hồn Đệ Nhất x100 Đá Quý Thô III x5 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ x20 Rương Chọn N.Liệu Nhẫn Cụ cao cấp x20


—————
Tất cả quà sẽ được gửi vào hòm thư Nhân Vật mà Nhẫn Giả đã chọn.

◈Lưu ý: Quà BXH Truy Tìm Nhẫn Giả sẽ được gửi về thư ingame sau khi sự kiện kết thúc 3-5 ngày.

◈Khi xảy ra tranh chấp, quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

----------

NINJA ĐẠI CHIẾN – GAME NARUTO KHUẤY ĐẢO ĐÔNG NAM Á