Ra mắt
20/07
Trở về

Đua Top Máy Chủ Mới

19-07-2023

◈ ĐUA TOP LỰC CHIẾN - NHẬN ITACHI SS

◈ Trong thời gian SK, các Nhẫn Giả tiến hành tăng Lực Chiến của bản thân
◈ Top 100 Nhẫn Giả đạt mốc Lực Chiến cao nhất của Máy Chủ sẽ nhận được thêm thưởng như: Ninja Itachi SS, Đá Tăng Sao, Ngự Hồn Ngọc 4 sao Đỏ, Đồng, rương chọn nhẫn hồn S, Rương Mảnh Nhẫn Cụ Vạn Năng Thường, Cơm Nắm,..

 

 

◈ ĐUA TOP TIÊU PHÍ - NHẬN JIRAIYA SS

◈ Trong thời gian SK, các Nhẫn Giả tiến hành tiêu Huyết Ngọc để được tính vào BXH
◈ TOP 200 Nhẫn Giả tiêu Huyết Ngọc nhiều nhất dựa theo BXH sẽ nhận được thêm thưởng như: Ninja Jiraiya, Khung Avatar Gama, Tâm Đắc Đỉnh Cao, Ngự Hồn Ngọc 5 sao Đỏ, Rương Chọn Nhẫn Hồn Đỏ, RƯơng Mảnh Nhẫn Cụ Vạn Năng Cao, Cơm nắm,...

 

 

◈ ĐUA TOP NHẪN CỤ 

◈ Trong thời gian SK, các Nhẫn Giả tiến hành Tăng Lực Chiến cho Nhẫn Cụ,
◈ TOP 200 Nhẫn Giả có Tổng Lực Chiến của Nhẫn Cụ cao nhất dựa theo BXH sẽ nhận được thêm thưởng như: Nhẫn cụ Giao Cơ, Rương chọn nhẫn cụ SS, Rương chọn N. Liệu Nhẫn Cụ, Mảnh Nhẫn Hồn Vạn Năng Cao, Mảnh Nhẫn Vạn Năng Cao, Đá Nhẫn Cụ,..

 

 

◈ ĐUA TOP BẬC NINJA

◈ Trong thời gian SK, các Nhẫn Giả tiến hành Tăng Bậc Ninja
◈ TOP 200 Nhẫn Giả đạt Bậc cao nhất của BXH sẽ nhận được thưởng gồm: Ninja Hiruzen, Bí Ngân, Quà Danh Vọng, Đồng, Mảnh Nhẫn Hồn Vạn Năng Cao, Mảnh Nhẫn Cụ Vạn Năng Cao, Đá Đúc,..

 

 

◈ ĐUA TOP HẢO CẢM

◈ Trong thời gian SK, các Nhẫn Giả tiến hành tăng cấp Hảo Cảm tại tính năng Hảo cảm
◈ TOP 200 Nhẫn Giả có tổng Cấp Hảo Cảm cao nhất dựa theo BXH sẽ nhận được thưởng: Nhẫn cụ Khế Ước Tâm Linh, Câu Ngọc Thần Bí, Ngọc Nhẫn Thuật, Nhẫn Hồn Vạn năng Cao, Mãnh Nhẫn Cụ Vạn Năng Cao, Đan Luyện Thể,..
 

 

◈ ĐUA TOP ĐẤU TRƯỜNG

◈ Trong thời gian SK, các Nhẫn Giả tiến hành đánh Đấu Trường để ghi danh vào BXH
◈ TOP 200 Nhẫn Giả đạt thứ hạng khi SK kết thúc sẽ nhận được thưởng như: Skin Kakashi Anbu, Rương Quyết Đấu, Rương Chọn N. Liệu Nhẫn Cụ, Nhẫn Hồn Vạn Năng Thường, Mảnh Nhẫn Cụ Vạn Năng Thường, Đá Đúc,..
 

----------

NINJA ĐẠI CHIẾN – GAME NARUTO KHUẤY ĐẢO ĐÔNG NAM Á