Ra mắt
20/07
Trở về

Đặc Quyền VIP

17-07-2023

◈ ĐẶC QUYỀN VIP

Các Nhẫn Giả thân mến,

Mochi xin thông báo nội dung Đặc Quyền VIP mà các chiến binh có thể nhận được khi tham gia Ninja Đại Chiến

Khi thanh toán trực tiếp hoặc sử dụng Vé Nạp để mua các gói quà trong game sẽ nhận được EXP VIP tương đương:

Mệnh Giá VND Giá Nạp Web      Số Vé Nạp tương ứng EXP VIP nhận được
25,000 20,000 1 60
49,000 40,000 2 120
99,000 80,000 4 240
129,000 100,000 5 300
249,000 200,000 10 680
379,000 300,000 15 980
499,000 400,000 20 1280
679,000 600,000 30 1680
779,000 700,000 35 1980
1,299,000 1,000,000 50 3280
2,499,000 2,000,000 100 6480

 *Lưu Ý: Đối với Nhẫn Giả thanh toán trực tiếp Inapp ở cả Android và iOS

Tổng số tiền nạp Inapp của Nhẫn Giả trong ngày không được vượt quá 3.000.000đ.

Ví dụ:  Nhẫn Giả nạp lần 1 gói quà trị giá 1,299,000đ thành công, lần tiếp theo nạp gói 2,499,000đ sẽ không thanh toán được vì 2 gói cộng lại đã quá số tiền cho phép trong ngày (Số tiền giới hạn sẽ tính theo giá gói nạp thực tế trong game).

 

Chi tiết Đặc Quyền VIP:

Cấp VIP EXP VIP Tương đương VND Gói Ưu Đãi Đặc Quyền
1 10 5.000 đ Quyển Chiêu Mộ Cao *5
Rương Chọn Nhẫn Giả Hoàn Chỉnh A *1

Đồng *100000
Cơm Nắm *3
2 100 34,000 đ Quyển Chiêu Mộ Cao *5
Rương Chọn Hồn Làng Cát *30
Đá Tăng Sao *30
Đá Tăng Bậc *30
3 300 100,000 đ Quyển Chiêu Mộ Cao *10
Rương Chọn Hồn Làng Âm Thanh *30
Cơm Nắm *10
Ngự Hồn Ngọc 4 sao Vàng *2
4 500 167,000 đ Quyển Chiêu Mộ Cao *10
Rương Chọn Hồn Jonin *30
Đá Tăng Sao *50
Ngự Hồn Ngọc 5 sao Vàng *3
5 1.000 334,000 đ Quyển Chiêu Mộ Cao *10
Rương Chọn Nhẫn Hồn SS-2 *20
Đồng *200000
Ngự Hồn Ngọc 6 sao Vàng *4
6 2.000 667,000 đ

Rương Chọn Mảnh Nhẫn Cụ SS-2 *40
Rương Chọn Nhẫn Hồn SS-2 *40
Đồng *200000

Ngự Hồn Ngọc 7 sao Vàng *5

7 3.000 1.000.000 đ

Nhẫn Hồn Jiraiya *40
Mảnh Nghị Lực Nhẫn Truyền *40
Đá Tăng Sao *100
Đá Tăng Sao Tama *100

Ngự Hồn Ngọc 4 sao Đỏ *2

8 5.000 1,700,000 đ

Nhẫn Hồn Jiraiya *50

Khung Avatar Bạc-Hộ Vệ *1
Đá Tăng Sao Tama *100
Đá Tăng Sao Hokage *100
Ngự Hồn Ngọc 5 sao Đỏ *3

 

9 7.000 2,400,000 đ

Nhẫn Hồn Jiraiya *100
Mảnh Nghị Lực Nhẫn Truyền *80
Đá Tăng Sao Tama *100

Đá Tăng Sao Hokage *100

Ngự Hồn Ngọc 6 sao Đỏ *3

10 8.000 2,700,000 đ

Nhẫn Hồn Tsunade *60
Mảnh Vòng Cổ Hokage *40
Đá Tăng Sao *200
Đá Tăng Sao Tama *200

Ngự Hồn Ngọc 4 sao Đỏ*2

11 10.000 3,400,000 đ

Nhẫn Hồn Tsunade *130

Danh Hiệu VIP Hộ Vệ Bạc *1
Đá Tăng Sao Tama *200
Đá Tăng Sao Hokage *200
Ngự Hồn Ngọc 5 sao Đỏ *3

 

12 30.000 10,000,000 đ

Nhẫn Hồn Tsunade *200
Mảnh Vòng Cổ Hokage *80
Đá Tăng Sao Tama *300
Đá Tăng Sao Hokage *300

Ngự Hồn Ngọc 6 sao Đỏ *3

13 50.000 17,000,000 đ

Nhẫn Hồn Orochimaru *200

Khung Avatar Vàng-Ảnh Vệ *1
Mảnh Kusanagi *80
Đá Tăng Sao *600
Đá Tăng Sao Tama *600

Ngự Hồn Ngọc 4 sao Đỏ *4

 

14 100.000 34,000,000 đ

Nhẫn Hồn Orochimaru *400

Danh Hiệu VIP Ảnh Vệ Vàng *1
Mảnh Kusanagi *80
Đá Tăng Sao Hokage *500

Ngự Hồn Ngọc 5 sao Đỏ *5
Ngự Hồn Ngọc 6 sao Đỏ *6

 

15 200.000 67,000,000 đ

Nhẫn Hồn Sasuke Shippuden *500
Mảnh Thiên Điểu Nhận *160

Đá Tăng Sao Hokage *600
Ngự Hồn Ngọc 6 sao Đỏ *6

Ngự Hồn Ngọc 7 sao Đỏ *7

Đá Quý Thô II *30

16 500.000 167,000,000 đ

Nhẫn Hồn Sasori *500

Mảnh Hiruko *160

Khung Avatar Kim Cương-Ảnh Vệ *1

Ngự Hồn Ngọc 6 sao Đỏ*6

Ngự Hồn Ngọc 7 sao Đỏ*7

Đá Quý Thô II *50

 

17 800.000 267,000,000 đ

Nhẫn Hồn Kakuzu *600

Mảnh Địa Oán *160

Danh Hiệu VIP Ảnh Vệ Kim Cương *1

Ngự Hồn Ngọc 6 sao Đỏ *6

Ngự Hồn Ngọc 6 sao Đỏ *7

Đá Quý Thô II *50

 

 

18 1.000.000 334,000,000 đ

Rương Chọn Bộ Đỏ *1.000

Mảnh Hiruko*240

Mảnh Địa Oán*240

Khung Avatar Cầu Vồng-Ảnh Vệ*1

Đá Quý Thô II *100

Bột Ngọc *10.000

 

----------

NINJA ĐẠI CHIẾN – GAME NARUTO KHUẤY ĐẢO ĐÔNG NAM Á